Zielona butelka

  Konkurs

Konkurs związany jest z funkcjonującą od 1 stycznia 2002 r. ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Nakłada ona na właścicieli sklepów obowiązek sprzedaży produktów w opakowaniach ekologicznych (przede wszystkim butelkach zwrotnych), a także umieszczenia w widocznym miejscu informacji o zasadach segregacji odpadów i znaczeniu symboli umieszczanych na opakowaniach.

Konkurs został zakończony.

Jury w składzie Małgorzata Świderek (Żródła), Bogna Stwicka (FEER), Katarzyna Krakowska (PKWŁ), Joanna Matusiak (PNRWI), Krzysztof Wychowałek (Źródła) zebrało się 27 stycznia 2004 r. o godz. 14.00. Spośród nadesłanych 286 prac plastycznych wybrało 11 prac, w tym jedno pierwsze miejsce, 3 drugie oraz 7 trzecich oraz wyróżniło 11 kolejnych prac. Rozdanie nagród miało miejsce 30 stycznia 2004 r.

W konkursie plastycznym I miejsce zdobyła Marta Stanik, uczennica II klasy Szkoły Podstawowej nr 2 w Łodzi, pod opieką pani Barbary Wójciak. Marta otrzymała aparat fotograficzny Olympus Superzoom 70 G.

Pozostali laureaci otrzymali nagrody książkowe oraz gry. Oto oni:

II miejsce, Karolina Janczewska, SP 23
II miejsce, Mateusz Jaśkiewicz SP 2
II miejsce, Natalia Fastyn SP 109

III miejsce, Piotr Suląg, SP 19
III miejsce, Justyna Opas SP 56
III miejsce, Agata Czarnecka SP 61
III miejsce, Kasia Kotynia SP 55
III miejsce, Piotr Adamski SP 61
III miejsce, Patrycja Sławińska, SP 19
III miejsce, Kamila Mela SP 2

Wyróżnienie, Maria Koperska SP 2
Wyróżnienie, Radosław Szczytkowski SP 2
Wyróżnienie, Patryk Dynek SP 61
Wyróżnienie, Marysia Niżnikowska SP 61
Wyróżnienie, Angelika Blejch SP 61
Wyróżnienie, Marcin Ogorzałek SP 61
Wyróżnienie, Sandra Ratajczyk SP 61
Wyróżnienie, Żaneta Karkusiewicz SP 61
Wyróżnienie, Eryka Rempuszewska SP T.O. Edukacja
Wyróżnienie, Martyna Tyllak T.O. Edukacja
Wyróżnienie, Jonatan Młodziński SP 34


Osobne wyróżnienie jury postanowiło przyznać klasie Ib ze Szkoły Podstawowej nr 23 w Łodzi pod opieką pani Magdaleny Lubeckiej za pracę grupową.

Jednocześnie zadecydowało ze względu na małą ilość prac uczniów klas IV-VI na nie dzielenie konkursu na dwie grupy wiekowe i wyłonienie laureatów spośród wszystkich nadesłanych prac.

Konkurs dystrybucyjny. W konkursie wzięło udział siedem szkół z terenu woj. łodzkiego. Po zliczeniu potwierdzeń przyjęcia pakietu przez sklepy jury przyznaje I miejsce grupie uczniów pod opieką p. Ewy Woźniak z Gimnazjum nr 5 w Łodzi (prawidłowo rozdystrybuowanych 321 pakietów), II miejsce uczniom z Gimnazjum nr 1 pod opieką pani Krystyny Sowińskiej-Pufal oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 16 pod opieką pani Ewy Kucharskiej. Uczniowe tych szkół wyjada na jednodniową wycieczkę przyrodniczą do Spalskiego Parku Krajobrazowego.

Zdjęcia z wycieczek "Tropem Żubra" dla zwycięzców konkursu "Zielona Butelka" zobaczyć możnana stronie Bardzo Zielonych Szkół czyli tutaj www.zieloneszkoly.pl

Uczniowie Gimnazjum nr 45 pod opieką pani Marianny Ciecierskiej oraz uczniowie kl. Ia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 - XLIII LO pod opieką pani Teresy Królikowskiej otrzymują wyróżnienia oraz nagrodę w postacji seansu kinowego.

Wszyscy uczestnicy otrzymują również bawełniane torby z logo konkursu oraz dyplomy. Także nauczyciele zostali docenieni i otrzymali książki, torby oraz dyplomy.

Sponsorami nagród są:

NFOŚiGW Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
WFOŚiGW w Łodzi Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 
Zielona butelka
kampania konkurs sklepy poradnik edukacja prawo kontakt